Aanmelden

 

Weet u al voor welke zorg u uw kind en/of gezin wilt aanmelden? Dan kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier. Ook kunt u telefonisch contact opnemen. Na de aanmelding, zal je binnen 2 werkdagen worden gebeld voor een eerste gesprek. Dit wordt de intake genoemd.

Tijdens de intake worden de vragen en/of zorgen in kaart gebracht. Vervolgens wordt er samen met het gezin en/of jeugdige een gezinsplan opgesteld waarin de zorgen, vragen en doelen worden opgenomen. Het gezinsplan wordt elke 3 maanden geëvalueerd. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag en mogelijkheden binnen het gezin.

Centrale Ondersteuning Zorg Logo 2
iso_9001

www.bvkz.nl

© Centrale Ondersteuning Zorg
Designed by UniekWeb 

Centrale Ondersteuning Zorg Logo 2
iso_9001

www.bvkz.nl

© Centrale Ondersteuning Zorg
Designed by UniekWeb