Cliënten raad

Voor Centraleondersteuningzorg staat de wens van de cliënt centraal. Centraleondersteuningzorg heeft op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstelling (WMCZ) een cliëntenraad opgericht.


Wat doet de cliëntenraad?


De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en volgt het beleid van de organisatie op de voet en luistert naar de beleving, de ideeën en wensen van de cliënt. De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Centraleondersteuningzorg. De cliëntenraad bestaat uit drie leden en vergadert periodiek.


Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken?


Voor inlichtingen, op- en aanmerkingen kunt u de cliëntenraad: