Over ons

OMSCHRIJVING Missie en Visie en Kernwaarden

 

Onze missie

Aanhoudende aandacht voor versterking van de kwaliteit van de zorg COZ biedt ondersteuning aan mensen die het moeilijk vinden om de regie te voeren over hun eigen leven, maar met praktische en goed georganiseerde hulp van een ander een leven kunnen leiden dat het waard is om geleefd te worden. Voor cliënten van Thuiszorg COZ betekent dit: – Zelfstandig wonen zonder stempel of stigma. – Voldoende evenwicht tussen thuis zijn en uit huis zijn. – Geen schulden maken, een goed evenwicht hebben tussen inkomen en uitgaven. – Gezond blijven of als je ziek bent: goed op je gezondheid letten en goede verzorging krijgen als dat nodig is. – Een schoon huis hebben waar je graag wil wonen. – Ontwikkelen van talenten en hiervoor waardering krijgen. COZ stelt kwetsbare personen in alle fase van hun leven in de gelegenheid om zo lang mogelijk, op een zelfgekozen wijze, zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. Onze mensen houden rekening met de culturele en levensbeschouwelijke leefwijze en informeren, activeren, ondersteunen en begeleiden onze klanten en hun omgeving bij deelname aan de samenleving.

Visie op zorg

Voor COZ betekent onze visie op zorg: Het behouden of versterken van eigen regie en bevordering van de kwaliteit van leven.

Om dat te bereiken biedt COZ in kleine wijkteams hoogwaardige kwaliteit (keten)zorg en ondersteuning thuis in verbondenheid met de cliënt en zijn netwerk. 

Visie op gezondheid

Voor COZ betekent visie op gezondheid dat wij:

Cliënten leren omgaan met achteruitgang en verlies:

We proberen ons zo goed mogelijk in te leven in wat achteruitgang en verlies voor onze cliënten kan betekenen en spannen ons in om de cliënt te leren omgaan met de veranderingen die hierbij komen kijken.  Kernpunten daarin zijn:

 • Leren omgaan met achteruitgang
 • Behoud of versterken van eigen regie
 • Bevorderen van de kwaliteit van leven
 • Ertoe doen, zich waardevol voelen.

De organisatie

Onze zorgorganisatie heeft, 35 cliënten en 16 medewerkers verdeeld over ,Den Haag en omstreken. Wilt u meer over onze organisatie, onze zorgactiviteiten en financiën lees verder op ons website

Uitdagingen in de komende jaren

 • Toenemende complexiteit van zorg.
 • Complexiteit van zorg in relatie tot (lichamelijke) belastbaarheid medewerkers.
 • Arbeidsmarktproblematiek

Focus COZ 2021-2022

 • ECD en management dashboard
 • Innovaties ter ondersteuning van het primaire proces.
 • Aandacht voor methodisch werken ( zorgleefplannen).
 • Leren en ontwikkelen van onze medewerkers in de praktijk (werkplek = leerplek).
 • Mindful
 • Bewustzijn
 • Werkplezier, voldoende blije mensen
 • Thuiskomen (cliënten)

Naast de focus punten  streeft COZ ten alle tijden naar:

 • Tevreden cliënten en medewerkers die ondanks omstandigheden momenten van geluk ervaren
 • Betrouwbare dienstverlening als het gaat om afgesproken kwaliteit en veiligheid (voldoende) vakbekwame professionele medewerkers die cliënten helpen in hun kracht te blijven en zich thuis te voelen
 • Een gezond stimulerend werkklimaat waar medewerkers graag en met plezier willen werken en continue leren
 • Financieel gezonde bedrijfsvoering
 • Partnerschap met mantelzorgers, vrijwilligers en collega’s in de wijk en in de keten
 • Aantoonbaar toegevoegde waarde van onze activiteiten voor de samenleving

Strategische doelen

De doelstelling voor het personeel-beleid voor de komende jaren is “de juiste medewerker op het juiste moment op de juiste werkplek”. Dit kan bereikt worden door:

 • Het boeien en binden van medewerkers door goede arbeidsomstandigheden, ontwikkelmogelijkheden, arbeidsvoorwaarden, een aantrekkelijke functie inhoud passend bij competenties en talenten, waardering en het gebruikmaken van het vakmanschap van de medewerker
 • Medewerkers zijn duurzaam, gezond, vitaal en kunnen productief blijven deelnemen aan het arbeidsproces tot de pensioengerechtigde leeftijd (duurzame inzetbaarheid)
 • Maatwerk, individueel en levensfasegerichte mogelijkheden aanbieden en inzetten. Loslaten van het gelijke monniken gelijke kappen principe, want de monniken zijn niet meer gelijk in hun behoeften.
 • De zorgbranche aantrekkelijk maken, ook voor jongeren, door passende en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, ontwikkelmogelijkheden gericht op de jonge medewerker en Samenwerking op dit onderwerp met zorgorganisaties in de regio
 • technologie: medewerkers activeren, stimuleren en ondersteunen om met de voortgaande technologische ontwikkelingen om te gaan.
 • Eigen regie: elke medewerker is zelf (mede) verantwoordelijk voor zijn werkgeluk, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling en employability, waarbij COZ faciliteert.

 

 

Werken bij COZ

Bij COZ is geen dag hetzelfde. Niet alleen door de verschillende cliënten en bewoners.

Klantenservice

Heeft u een vraag of komt u ergens niet uit? Onze klantenservice staat voor u klaar.

Werken bij COZ

Bij COZ is geen dag hetzelfde. Niet alleen door de verschillende cliënten en bewoners.

Klantenservice

Heeft u een vraag of komt u ergens niet uit? Onze klantenservice staat voor u klaar.
Centrale Ondersteuning Zorg Logo 2
iso_9001

www.bvkz.nl

© Centrale Ondersteuning Zorg
Designed by UniekWeb 

Centrale Ondersteuning Zorg Logo 2
iso_9001

www.bvkz.nl

© Centrale Ondersteuning Zorg
Designed by UniekWeb